ES projektas ,,T klasė"

Europos Sąjungos finansuojamas projektas ,,T klasė"

,,T klasė" sukurta atsižvelgiant į trijų svarbiausių mokyklos bendruomenės dalyvių: mokytojų, mokinių ir jų tėvų tarpusavio atotrūkį, susvetimėjimą, nesusiformavusią bendravimo bei bendradarbiavimo kultūrą ir tradicijas, tolerantiškumo, gebėjimų priimti ir reaguoti į kritiką, partnerio vertinimo, kaip lygiaverčio sau, stoką, kas kasdieniame mokyklos ir šeimos gyvenime pasireiškia įvairių formų ir pobūdžio trišaliais ir dvišaliais konfliktais. Atsižvelgiant į šiuos kertinius aspektus, projekto ,,T klasė" pagrindinis tikslas yra sutelkti visus mokyklos bendruomenės gyvenimo dalyvius ir didinti jų tarpusavio supratimą per įvairias veiklas, kurios yra logiškai ir metodiškai susijusios tarpusavyje, sudaro nuoseklią sistemą, tuo stiprina viena kitos poveikį bei užtikrina ilgalaikius efektus. Pilnas projekto įgyvendinimas sąlygoja akivaizdžiai visuomenės pastebimus procesus ir pokyčius, kas itin svarbu ir net būtina siekiant keisti šiuo metu vyraujančią pesimistinę visuomenės nuostatą.

Nuolat didėjanti taip išugdytų jaunų žmonių dalis mūsų visuomenėje negali ir negalės užtikrinti darnaus ir nuoseklaus jos vystymosi bei gerbūvio, tad visos veiklos, nukreiptos mažinti esamą atotrūkį ir susvetimėjimą tarp mokyklos bendruomenės dalyvių, yra strategiškai svarbus mūsų visuomenės interesas. Šiame projekte siūlomi problemos sprendimo būdai per tikslinės informacijos sklaidą Lietuvos regionų lygiu bus neabejotinai naudingi siekiant supažindinti su dalyvavimo mokyklos veikloje vietiniu lygiu, o ateityje ir švietimo kūrime .

Veiklos:

Mokyklos, mokinių ir tėvų bendradarbiavimo ir atviro ugdymo sistemos sukūrimas.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas komunikacinės kompetencijos srityje, stažuotė ES šalių mokyklose;

Tėvų įtraukimas į pamokinę veiklą, pamokos, turinčios sąsajų su mokomojo dalyko ir tėvo profesija.

Bendros neformaliojo ugdymo veiklos kūrimas. Būreliai tėvams ir vaikams.

Profesinės orientacijos ir mokslo motyvacijos stiprinimas - mokinių ekskursijos į tėvų darbovietes, patraukliausių mokiniams profesijų rinkimai

Vaizdo konferencijos tėvams (leidinys ,,T klasė" tėvams).

Mokinių savivaldos stiprinimas nacionaliniu lygiu (TV laida ,,Gimnazistai", leidiniai ,,T klasė" mokiniams).

Informacinė sklaida žiniasklaidoje, specializuoto tinklalapio www.mokytojodienoraštis.lt sukūrimas.

Metodinės medžiagos sukūrimas (leidinys, filmas).


PagalVeiksmų programą, 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-004.

 
Svetains medis Rayti Pradia Iekoti aja.lt - Vieieji ryiai